Formulář k odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát: POPELKY s.r.o., Tachovská 1401/75, Plzeň 32300

              .

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis: